لیست محلات منطقه | منطقه پنج شهرداري اصفهان
سال جهش تولید
این محله جزو بخش پنج از محلات جنوبی رودخانه­ ی زاینده ­رود است و در واقع، از دهاتی است که به شهر اصفهان اتصال یافته ­است (رفیعی مهرآبادی، 1352: 236). از لحاظ تاریخی، سیچان...
از سی و ­سه ­پل به سمت چهارباغ بالا، اولین محل سردرب باغ ­زرشک است که عمارتی مفصل بود و منوچهرخان معتمدالدوله به آن اهمیت­ می­ داد و اطراف سردرب از درختکاری و گل‌های...