مدیرمنطقه پنج شهرداری اصفهان گفت :بلوار دانشگاه حدفاصل سه راه توحید  تا میدان آزادی  به طول 500 متر را می توان به عنوان خیابان نمونه ترافیکی معرفی کرد  .

احمد رضایی گفت : اجرای پروژه‌های ترافیکی اثرگذار، برقراری نظم و امنیت و انظباط ترافیکی و ارتقای امنیت ترافیکی ازسیاست های اجرایی این منطقه است .

رضایی اظهار کرد :  بلوار دانشگاه حدفاصل سه راه توحید  تا میدان آزادی  به طول 500 متر را می توان به عنوان خیابان نمونه ترافیکی معرفی کرد  .این بلوار شامل اجرای مسیر ویژه اتوبوس تندرو (BRT)با عرض 3.5 متر با نرده جدا شونده ،اجرای  پیاده روها با عرض بیش از  3 مترشامل مسیر  ویژه نابینایان و همسطح سازی جهت عبور معلولین ، اجرای پلهای عابرپیاده مکانیزه جهت ایمنی عابرین پیاده از گذر های عرضی خیابان ،اجرای ایستگاه های مسیر ویژه اتوبوس تندرو (BRT) با گیت های ورود و خروج که این امر باعث تسریع در ورود و خروج و ایمنی مسافرین شهری ،اجرای دوربین های نظارتی و عبور چراغ قرمز در این خیابان که خودرو در حال عبور را رصد و باعث تسریع روان سازی عبور و مرور می گردد و اجرای رفیوژ میانی فضاهای سبز كه در وسط و در طول مسیر راهها، برای پیشگیری از آسیب نور جهت مقابـل و زیباسازی مسیر احداث می گردد اجرای مسیر ویژه دوچرخه دوطرف با جدولهای بتنی و عرض 2 متر که امید است   شهروندان  را  به استفاده از دوچرخه ترغیب و  در سه حوزه بحرانی ترافیک، کم تحرکی و آلودگی هوا گام های موثری برداریم. 

وی در ادامه اجرای عملیات اصلاح هندسی و ترافیکی با هدف ساماندهی نقاط حادثه خیز، استاندارد سازی و روان سازی جریان ترافیک، بالابردن سطح ایمنی وسائط نقلیه، زیباسازی منظر شهری، برقراری نظم و امنیت و انضباط ترافیکی و ایمن سازی در جهت جلوگیری و پیشگیری از حوادث ترافیکی عنوان کرد.کد محتوا 28927