پيشرفته ترين تصفيه خانه پساب  کشور در سپاهان شهر

مدیر منطقه پنج شهرداری اصفهان گفت : فضای سبز و محیط زیست از مباحث مهم در پایداری حیات طبیعی و انسانی در شهرنشینی امروزی است؛ ایجاد فضاهای زیبا و دلنشین، همچنین ایجاد آرامش روانی از دیگر فواید فضای سبز به شمار می‌رود. آب منبع حیاتی برای حفظ و توسعه فضای سبز و ایجاد نشاط اجتماعی در فضاهای عمومی، معابر، میادین و تفرجگاهی شهری و ابزار نظافت و شستشوی المان‌ها و متعادل‌سازی اقلیم‌های شهری است .یکی از راهکارهای غلبه بر این مشکل استفاده از پساب تصفیه‌شده فاضلاب مطابق با استاندارد محیط زیست در تامین آب مورد نیاز برای آبیاری فضای سبز مورد توجه قرار گرفته است.

منطقه پنج با وسعت 6002هکتار و مساحت کل فضای سبز منطقه 583 هکتار در جغرافياي متفاوتي از بقيه شهر اصفهان قرار دارد  و براي آبرساني به اين تاسيسات نياز به برنامه ريزي دقيق مي باشد .

رضايي با بیان اینکه هم اكنون  تصفيه پساب در دو مرحله تصفيه اوليه و تصفيه تكميلي انجام كه مرحله تكميلي  به عهده شهرداري است از تصفيه خانه سپاهان شهر به عنوان  يكي از پيشرفته ترين تصفيه خانه پساب  کشور نام برد و اعلام كرد  اجراي پروژه احداث مخزن انعقاد و لخته سازي و ته نشيني كه هم اكنون با 47 درصد پيشرفت فيزيكي در حال اجراست فرآيند فعلي تزريق كلر و ازن و تصفيه فيزيكي  را پس از پايش و اندازگيري مشخصات خروجي پساب توسط  شركت هاي متخصص مورد تاييد با ظرفيت 140 ليتر بر ثانيه جهت مصرف درختان غير مثمر انتقال خواهد داد.

مدیر منطقه پنج شهرداری اصفهان با اشاره به احداث همزمان خط انتقال پساب سپاهان شهر به طول 4800 متر جهت آبياري اراضي با برآورد  12 ميليارد تومان و تفاهم‌نامه امضا شده في مابين سپاه صاحب الزمان ، دانشگاه اميرالمومنين (ع) و شهرداري خبرداد .که تاکنون 20 درصد پیشرفت فیزیکی داشته وي در ادامه گفت: آب اين خط انتقال از طريق 3 الكترو پمپ شافت و غلافي از سپاهان شهر به ارتفاع 200 متر منتقل به صورت يك مرحله پساب را انتقال خواهد داد و در اين پروژه قطر لوله انتقال پساب از 100 ميلي متر به  300 ميلي متر ارتقاء يافته هم اكنون اين پروژه در حال تجهيز كارگاه است و تا تير ماه سال 1400 آماده بهره برداري مي گردد .کد محتوا 28933