پارک بزرگ سپاهان شهر صاحب زمین تنیس شد

مدیر منطقه پنج شهرداری اصفهان از بهره برداری زمین های تنیس پارک بزرگ سپاهان شهر خبر داد.

احمد رضایی اعلام کرد : زمین تنیس پارک بزرگ سپاهان شهر  به مساحت 2500مترمربع است شامل یک زمین دو منظوره تنیس هارد کورت و بسکتبال با دو پایه بسکتبال تاشو – دو زمین تنیس خاکی ویژه آقایان و بانوان  – بوفه – دفتر مدیریت و تجهیزات جنبی  است. وی با بیان اینکه زمین های تنیس پارک بزرگ سپاهان شهر  مطابق با استانداردهای روز احداث شده ، تصریح کرد: هزینه عملیات اجرایی این زمین های تنیس 5 میلیارد ریال بوده که با مشارکت بخش خصوصی انجام گردید.

رضایی گفت : پروژه مشارکتی بازسازی زمین های تنیس پارک بزرگ سپاهان شهر جهت بهره برداری با هدف افزایش رضایت شهروندان و سلامت اجتماعی  اصلاح  شد این مجموعه سه زمین تنیس متروکه و بلا استفاده بود و سالهای گذشته به دلیل عدم بهره برداری آسیبهای زیادی  دیده بود .

با پیشنهاد این منطقه به سازمان مشارکتها و سرمایه گزاری مقرر گردید بازسازی و بهره برداری از این زمین ها طی فرآیند اداری و حقوقی با قرارداد  BOLT به بخش خصوصی سپرده شود.

و با متعهد کردن مشارکت کننده نسبت به بازسازی و تجهیز زمین ها در طی دو ماه هم اکنون جهت بهره برداری شهروندان آماده گردید. وی اظهارکرد: اصفهان یکی از قطب های اقتصادی کشور است و امیدواریم شاهد حضور بیشتر مشارکت بخش خصوصی باشیم.کد محتوا 28934