سال جهش تولید
  • منطقه 5
    منطقه 5

منطقه 5 با مساحت 1702 هکتار، از شمال به میدان سهروردی در امتداد میرزا کوچک خان - در امتداد سعدی و بلوار ملت تا سی و سه پل (اول چهارباغ بالا)، از جنوب به پل راه آهن در مسیر ریل راه آهن - در محور جاده خاکی صفه - میدان تیر تا بر گوشه جنوب شرقی کارخانه سیمان اصفهان ، از شرق به خیابان چهارباغ بالا ازسی و سه پل تا دروازه شیراز -خیابان هزار جریب - پل دفاع مقدس - و امتداد شهید دستجردی تا پل راه آهن و از غرب به بر گوشه شرقی کارخانه سیمان اصفهان تا بزرگراه اقارب پرست در امتداد خیابان جانبازان - سه راه سیمین - میدان سهروردی محدود مي شود.

اين منطقه در سال ۱۳۴۸ به صورت برزن دستگرد، برزن ۵ و برزن ۶ در قالــب شهرداري ناحيه ۲ درآمد و در سـال ۱۳۵۰ بود که به صــورت منطقه پنج شكل گرفت. ساختمان شهرداری پنجمین منطقه اصفهان ابتدا در گذر سنگتراش ها؛ مدرسه موسيقي فعلي‏بود و سپس به ميدان ارتش منتقل شد واز ابتداي سال ۱۳۸۰ به مكان كنوني ابتداي خيابان سلمان انتقال يافت.ويژگي هاي خاص منطقه۵ اصفهان، رشد روز افزون جمعيت و افزایش تراكم ساختمان هاي مسكوني ، خدماتي، تجاري و آلودگي هاي زيست محيطي ناشي از وجود مراكز بزرگ صنعتي سبب شد مدیریت شهر اصفهان برای توزيع عادلانه امكانات وخدمات در ابتداي سال ۸۶ این منطقه رابه دو منطقة ۵ و ۱۳ تفكيك کند. اکنون اين منطقه داراي يك ناحيه  شهري درسپاهان شهر و مديريت صفه مي باشد.این منطقه از شهر اصفهان از ۱۲ محله تشکیل شده است . 

: 150,865 نفر
: 1,702 هکتار
: 18 هکتار
: 5,874,228 هکتار
  • شنبه
  • یک‌شنبه
  • دوشنبه
  • سه‌شنبه
  • چهارشنبه
  • پنج‌شنبه
  • جمعه
شنبه, 26 مهر 1399
برای روز انتخاب شده رویدادی ثبت نشده است.
یکشنبه, 27 مهر 1399
برای روز انتخاب شده رویدادی ثبت نشده است.
دوشنبه, 28 مهر 1399
برای روز انتخاب شده رویدادی ثبت نشده است.
سه شنبه, 29 مهر 1399
برای روز انتخاب شده رویدادی ثبت نشده است.
چهارشنبه, 30 مهر 1399
برای روز انتخاب شده رویدادی ثبت نشده است.
پنجشنبه, 01 آبان 1399
برای روز انتخاب شده رویدادی ثبت نشده است.
جمعه, 02 آبان 1399
برای روز انتخاب شده رویدادی ثبت نشده است.
نقشه منطقه پنج