راه های ارتباطی ما
  • اصفهان، سه راه حكيم نظامي، خيابان دانشگاه
  • ۳۶۲۴۳۹۱۵ , ۳۶۲۷۳۶۹۹
  • ۳۶۲۴۳۹۲۶

منطقه 5 با مساحت 1702 هکتار، از شمال به میدان سهروردی در امتداد میرزا کوچک خان - در امتداد سعدی و بلوار ملت تا سی و سه پل (اول چهارباغ بالا)، از جنوب به پل راه آهن در مسیر ریل راه آهن - در محور جاده خاکی صفه - میدان تیر تا بر گوشه جنوب شرقی کارخانه سیمان اصفهان ، از شرق به خیابان چهارباغ بالا ازسی و سه پل تا دروازه شیراز -خیابان هزار جریب - پل دفاع مقدس - و امتداد شهید دستجردی تا پل راه آهن و از غرب به بر گوشه شرقی کارخانه سیمان اصفهان تا بزرگراه اقارب پرست در امتداد خیابان جانبازان - سه راه سیمین - میدان سهروردی محدود مي شود.

اين منطقه در سال ۱۳۴۸ به صورت برزن دستگرد، برزن ۵ و برزن ۶ در قالــب شهرداري ناحيه ۲ درآمد و در سـال ۱۳۵۰ بود که به صــورت منطقه پنج شكل گرفت. ساختمان شهرداری پنجمین منطقه اصفهان ابتدا در گذر سنگتراش ها؛ مدرسه موسيقي فعلي‏بود و سپس به ميدان ارتش منتقل شد واز ابتداي سال ۱۳۸۰ به مكان كنوني ابتداي خيابان سلمان انتقال يافت.ويژگي هاي خاص منطقه۵ اصفهان، رشد روز افزون جمعيت و افزایش تراكم ساختمان هاي مسكوني ، خدماتي، تجاري و آلودگي هاي زيست محيطي ناشي از وجود مراكز بزرگ صنعتي سبب شد مدیریت شهر اصفهان برای توزيع عادلانه امكانات وخدمات در ابتداي سال ۸۶ این منطقه رابه دو منطقة ۵ و ۱۳ تفكيك کند. اکنون اين منطقه داراي يك ناحيه  شهري درسپاهان شهر و مديريت صفه مي باشد.این منطقه از شهر اصفهان از ۱۲ محله تشکیل شده است . 

: 150,865 نفر
: 1,702 هکتار
: 18 هکتار
: 5,874,228 مترمربع

اخبار

نقشه منطقه پنج