29 خرداد 1399 - 22:04
محدوده دانشگاه اصفهان

نام این محله مربوط به نام «دانشگاه اصفهان» است. نخستین هسته­ ی وجودی دانشگاه اصفهان در آذرماه 1325ش با حضور دکتر اقبال و پرفسور اوبرلین رییس بهداری و رییس دانشکده­ ی پزشکی وقت در خیابان احمدآباد با تأسیس آموزشگاه عالی بهداری شکل گرفت و پس از چندی محل آن به دبیرستان سعدی که وسیع­ ترین و مهم­ترین دبیرستان وقت در اصفهان بود، منتقل­ گردید.

نام این محله مربوط به نام «دانشگاه اصفهان» است. نخستین هسته­ ی وجودی دانشگاه اصفهان در آذرماه 1325ش با حضور دکتر اقبال و پرفسور اوبرلین رییس بهداری و رییس دانشکده­ ی پزشکی وقت در خیابان احمدآباد با تأسیس آموزشگاه عالی بهداری شکل گرفت و پس از چندی محل آن به دبیرستان سعدی که وسیع­ ترین و مهم­ترین دبیرستان وقت در اصفهان بود، منتقل­ گردید.

همین موقعیت ممتاز موجب گردید که خدمات شهری از نظر کیفی و کمی که تا آن موقع بسیار محدود بود توسعه ­یابد و این امر به توسعه­ ی مساکن انسانی و در نتیجه گسترش شهر به طرف جنوب منجر گردید، امروز بخش جنوبی شهر که دانشگاه اصفهان و علوم پزشکی در آن قرار دارد از بافت­ه ای جدید شهری است که اغلب از شبکه ­های شطرنجی معابر عمومی تبعیت می­ کند.(1- «شفقی، 1381 ش، صص48-547 » 2- «برنامه ­ریزی جامعه آموزشی پژوهشی دانشگاه اصفهان در چارچوب برنامه توسعه اقتصادی و اجتماعی جمهوری اسلامی ایران (71-1365 ش)، مجری طرح: ضرابی و همکاران ، 1373 ش»).

 

منبع: رصدخانه فرهنگي اجتماعي اصفهان. (1395). شناسنامه فرهنگي اجتماعي محلات شهر اصفهان، فاز اول. اصفهان: انتشارات سازمان فرهنگي تفريحي شهرداري اصفهان.کد محتوا 12585

برچسب ها