01 بهمن 1399 - 12:42
محله سپاهان

محله کوی سپاهان از شمال به اراضی اداره آب وفاضلاب، از جنوب به اراضی نظامی، از غرب به اراضی نظامی و از شرق به بزرگراه وحیددستجردی منتهی می شود .در این محله با مساحت ۲۲۴۹۴۵ مترمربعی اش ۴۰۲۴ نفر زندگی می کنند. تراکم جمعیت محله کوی سپاهان ۱۵۴نفر در هکتار است .  کد محتوا 28962