29 خرداد 1399 - 22:01
محله فرح آباد

محله فرح آباد از شمال به خيابان ارتش، از جنوب به اراضي ارتش ، ازغرب به خیابان جانبازان و از شرق به خیابان شهداي صفه منتهی می شود . د ر این مرحله به مساحت ۶۳۹۲۹۷ مترمربع۱۴۹۸۷ نفرسکونت دارند . تراکم جمعیت درمحله فرح آباد ۲۳۴ نفر در هکتاراست فرح ­آباد، در زمان سلطان­ حسین صفوی در دامنه­ ی کوه صفه احداث ­شد (رک: جابری انصاری، 1378: 23). منوچهرخان خواجه که در حفظ مبانی صفویه اهتمام ­داشت، در تجدید آبادی فرح ­آباد و مصلی همت‌های مردانه کرد و هر قدر از اراضی قابل درختکاری بود، مشجر کرد و آنچه را درخور زراعت بود، به کشاورزی اختصاص ­داد (همان، 167).

فرح ­آباد، در زمان سلطان­ حسین صفوی در دامنه­ ی کوه صفه احداث ­شد (رک: جابری انصاری، 1378: 23). منوچهرخان خواجه که در حفظ مبانی صفویه اهتمام ­داشت، در تجدید آبادی فرح ­آباد و مصلی همت‌های مردانه کرد و هر قدر از اراضی قابل درختکاری بود، مشجر کرد و آنچه را درخور زراعت بود، به کشاورزی اختصاص ­داد (همان، 167).

«شاه ­سلطان ­حسین در دوم رمضان سال 1123، فرمان ­داد که در باغ فرح ­آباد، به سرکاری ابراهیم ­آقا یوزباشی عمارت­ کنند و از جمعی از مقربان درگاه نیز خواسته­ شد در حوالی باغ عمارت­ کنند. بنای این باغ و عمارت داخل آن بسیار سست و بیشتر آن از خاک و خشت بود و چنان­که جهانگردان توصیف­ کرده­ اند، از نظر هنری ارزشی نداشت و کاخ تابستانی شاه بود ولی بنای آن، موجب شده ­بود که در اطرافش آبادی‌هایی به ­وجود ­آید. طول این باغ، یک فرسنگ وعرض آن تقریباً نیم ­فرسنگ بوده ­است (رفیعی مهرآبادی، 1352: 81).

مؤلف کتاب جغرافیای اصفهان در سال 1294 ه.ق، درباره­ ی این کاخ چنین نوشته ­است: «و دیگر سلاطین صفویه، طرف جنوبی رودخانه در دامنه ­ی کوه، شهری جدید ساخته با تنظیف و شکوه و در کمال انتظام و استحکام، جامع جمیع لوازم بوده و از عمارات ملوکانه و میدان وسیع و کوچه ­های پاکیزه­ ی مستقیم و خانه­ های رعیتی مرغوب، یک فرسنگ طول داشته و نیم فرسنگ کمترک عرض در محاصره­ ی افغان خراب گردیده، حالا خرابه­ هاش هست و این شهر خراب موسوم به فرح ­آباد است. با شهر قدیم فاصله ندارد مانند بغداد کهنه و نو. این دو در دو طرف رودخانه واقع شده ­اند».

محمود افغان قبل از تصرف شهر اصفهان، به این کاخ وارد شد و در همین محل سست­ بنیاد بود که در روز 11 محرم 1135، پس از آنکه جمع کثیری از مردم اصفهان به علت قحطی تلف شدند، شاه ­سلطان­ حسین تسلیم فرمانده­ی قوای افغان شد و از آن روز به بعد، فرح ­آباد روی به ویرانی گذاشت. ویرانه­ های کاخ فرح ­آباد، هم ­اکنون در جنوب جاده ­ای که از اصفهان به قریه­ ی دستگرد می‌رود مشاهده­ می‌شود(هنرفر، 1350: 725 - 723).

درسال۱۳۳۳محل استودیوی رادیو، به لحاظ مسائل آن زمان از داخل شهر به سربازخانه­ ی فرح ­آباد انتقال یافت.

 

منبع: رصدخانه فرهنگي اجتماعي اصفهان. (1395). شناسنامه فرهنگي اجتماعي محلات شهر اصفهان، فاز اول. اصفهان: انتشارات سازمان فرهنگي تفريحي شهرداري اصفهان.کد محتوا 12584

برچسب ها