01 بهمن 1399 - 13:05

محله بهارآزادی از شمال به خيابان شریعتی، ازجنوب به بلوار دانشگاه، از غرب به خیابان حکیم نظامی از شرق به خیابان چهارباغ بالا محدود می شود . در این محله از منطقه ۵ ۶۷۳۷۶۹مترمربع مساحت دارد،۷۰۶۵ نفر جمعیت داردو تراکم جمعیت ۱۰۳ نفر در هکتار است.  کد محتوا 28969