29 خرداد 1399 - 21:40
محله باغ درياچه

محله باغ دریاچه از شمال به بزرگراه میرزا کوچک خان، از جنوب به خیابان رودکی، از غرب به خیابان سهروردی ، از شرق به خیابان وحید منتهی می شود . در این محله به مساحت ۸۴۰۴۱۶ مترمربع، ۱۲۵۵۶ نفر زندگی می کنند . تراکم جمعیت محله باغ دریاچه ۱۵۱ نفر در هکتار است .
 

محله باغ دریاچه از شمال به بزرگراه میرزا کوچک خان، از جنوب به خیابان رودکی، از غرب به خیابان سهروردی ، از شرق به خیابان وحید منتهی می شود . در این محله به مساحت ۸۴۰۴۱۶ مترمربع، ۱۲۵۵۶ نفر زندگی می کنند . تراکم جمعیت محله باغ دریاچه ۱۵۱ نفر در هکتار است .  

 کد محتوا 12581

برچسب ها