احداث پارکینگ زیرسطحی خیابان توحید در ۱۲ ماه

مدیر عامل سازمان عمران شهرداری اصفهان گفت: عملیات اجرایی پروژه پارکینگ زیرسطحی توحید حدفاصل پل آذر تا چهارراه نظر به طول ۵۴۰ مترمربع و عرض ۲۲ مترمربع در دو لاین غربی و شرقی این خیابان آغاز شد.

مجید طرفه تابان در حاشیه آئین آغاز عملیات اجرایی پارکینگ زیرسطحی خیابان توحید، در گفت و گو با خبرنگار ایمنا، اظهار کرد: این پروژه حدفاصل پل آذر تا چهارراه نظر به صورت پارکینگ زیرسطحی در دو لاین غربی و شرقی خیابان توحید توسط سازمان عمران شهرداری احداث خواهد شد.وی با بیان اینکه مدت زمان اجرای این پروژه ۱۲ ماه پیش بینی شده است، تصریح کرد: هزینه اجرای پروژه پارکینگ زیرسطحی خیابان توحید غیر از هزینه‌های جانبی ۶۰ میلیارد تومان است که با مسدود کردن لاین غربی این خیابان عملیات احداث با خاکبرداری محل پروژه آغاز شد.مدیر عامل سازمان عمران شهرداری اصفهان خاطرنشان کرد: پس از تکمیل لاین غربی، لاین شرقی این محدوده خاکبرداری و پارکینگ به صورت کامل احداث خواهد شد.وی با بیان اینکه عملیات احداث پروژه پارکینگ زیرسطحی خیابان توحید به صورت دو شیفت آغاز می‌شود، گفت: با توجه به وضعیت زمین شناسی محل و میزان ریزشی بودن یا پایداری خاک محل، وضعیت اجرای آن مشخص خواهد شد.کد محتوا 31120