ورزشگاهی به نام آیلین ملکیان، چهره ماندگار بسکتبال زنان اصفهان و ایران، بازیکن و سرمربی تیم ملی بسکتبال بانوان و از اقلیت های مذهبی محله جلفای اصفهان در منطقه 5 شهرداری اصفهان (محدوده کوچه سنگ تراشها) افتتاح شد. 

برچسب‌ها

ورزشگاه مادر و کودک منطقه 5 اصفهان با عنوان «آیلین ملکیان» امروز در زیربنای  دو هزار و 100 متر با سالن های ورزشی بسکتبال، والیبال، هندبال و ... برای استفاده همزمان مادران و فرزندانشان امروز بهره برداری شد.

برچسب‌ها

1399-03-29 - 22:01

1399-03-29 - 21:54

1399-03-29 - 21:46

1399-03-29 - 21:40

1399-03-29 - 21:33

1399-03-29 - 21:02

1399-03-29 - 20:47